Salico känner sina avtalsodlare

Under den inhemska växtsäsongen produceras en stor del av råvarorna mycket nära våra produktanläggningar, eftersom 30–40 % av Finlands salladsodlingar ligger nära Salico i Södra Savolax. Grönsaker som samlas in nära oss idag finns redan i morgon förtvättade och uppskurna hos kunden.

Salico känner sina odlare väl och utför mångsidig produktutveckling med sina odlare och provar på olika sorter som kan passa Salicos produktionskedja. Salico samarbetar inte bara med inhemska odlare utan har även Greenfood-koncernens upphandlingsbolag i Spanien som ser till att odlingsförhållandena och råvarorna är av hög kvalitet och att leveranserna till Finland sker varje dag.

Råvaror enligt växtsäsong

Salico strävar efter att skaffa råvarorna så nära som möjligt, enligt växtsäsong. Under sommaren kommer råvarorna främst från Finland, i så hög grad som det är möjligt. På vintern är råvaruanskaffningen i hög grad beroende av import från utlandet. Utländska produkter kommer till fabriken obehandlade, och där behandlas de precis på samma sätt som inhemska produkter.

Agricola Soler e hijos i Spanien

På familjen Solers plantage Soler Adersur i Spanien odlas huvudsakligen isbergssallad. Läs mer.

Agricola Soler i Spanien

Agricola Soler-plantagen grundades redan 1978 och där odlas produkterna med hänsyn till traditionerna, men med moderna odlingstekniker.

Agricola Soler började sin verksamhet med att odla tomater. Isbergssallad har man odlat på plantagen i cirka 20 år och den är också numera deras huvudsakliga produkt. Deras område är det bästa i Spanien för odling av just isbergssallad, eftersom deras fält är belägna alldeles intill havet i Murcia. Där är temperaturen alltid 2–3 grader varmare än på andra håll i Spanien.

Styrkan av samarbete

På plantagen arbetar Bartolome Soler med sina fyra bröder. Plantagens grundare, pensionerade pappan Juan Soler, arbetar dagligen på fälten med översyn. Samarbetet mellan Greenfoods egen upphandlande enhet Greenfood Iberica och Agricola Soler har fortgått redan i åtta år och plantagen är en av deras viktigaste samarbetspartners. På plantagen lastas 15–20 lastbilar sallad varje vecka och dessa sallader får även Salicos kunder njuta av.

Kylkedjan är viktig

Efter att naturen tagit hand om sin del av odlingarna och salladsskörden är redo att skördas. Varje produkt har en egen process efter skörd och till exempel salladen körs direkt från åkern till nedkylning, där temperaturen sänks till ett par grader. Medan löken igen först värms upp (torkas) och sen först kyls ned. Här inleds produkternas kylkedja som inte bryts innan produkten ligger på slutkonsumentens tallrik.

Råvarorna transporteras till Salico med temperaturkontrollerade bilar och råvarorna lagras i under + 4 °C. I vår produktion tvättas råvarorna alltid först med rent vatten, sedan skärs grönsakerna upp antingen maskinellt eller för hand. Produktionstemperaturen är +6 – +8 °C. Efter att produkten är färdig packas den maskinellt.

Det är viktigt att komma ihåg att en förädlad produkt alltid ska förvaras i + 2° – + 4°. Så håller sig produkterna alltid fräscha, högklassiga och färska.